Facebook
PERS 560 İleri Düzey Farsça II Select Term:
Bu seviyede, öğrenciler bir izleyici olarak çeşitli (Farsça konuşulan) konferanslara katılabilirler. Farsça olarak not almak, soru sormak, cevaplamak ve yerli İranlılar ile iletişim kurabilir. Öğrenciler kütüphanelerde çeşitli Farsça kitapları okumaları mümkün olacak. Onlar yalnızca Farsça kullanarak İran'da seyahat edebilirler. Bu aşamada, İran tarihi ve kültürü ile ilgili seçilmiş kaynaklar üzerinde çalışacaktır. Öğrenciler kendi aralarında serbest tartışma derslerimiz olacaktır. Öğrencilerin çeşitli konular üzerinde Farsça olarak mümkün olacaktır. Öğrenciler Farsçadan İngilizceye veya kendi dillerine çeşitli metinleri tercüme edebileceklerdir. Farsça öğretmeni ise, sadece gerektiği durumlarda öğrencilere yardımcı olacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul :
Doctorate PERS 550 Minimum Grade of D
OR Masters Level PERS 550 Minimum Grade of D
Yan Koşul :
PERS 560D