Facebook
PERS 550 İleri Düzey Farsça I Select Term:
Bu seviyede, öğrencilerin dil bilgilerini pekiştirmek ve çeşitli sözlükler ve ifadeleri kullanarak dil becerilerini uygulamaya hazır durumdadırlar. Basit hikâye kitapları okuyor olmakla beraber, dergi ve gazetelerin basit makalelerini okuma keyfini de çıkarabileceklerdir. Öğrenciler İranlı bilim adamları hakkında temel bir bilgiye de sahip olacaklardır. Onlar ayrıca basit şiir metinleri, dergi makalelerini de okuyabileceklerdir. Ayrıca öğrenciler basit Farsça kelimelerini kullanarak iletişimde kurabileceklerdir. Kendi duygularını rahatlıkla ifade edebileceklerdir. Bilimsel programı dinlerken, onlar tartışma konularını anlıyor olacaklardır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul :
Doctorate PERS 540 Minimum Grade of D
OR Masters Level PERS 540 Minimum Grade of D
OR Doctorate PERS 503 Minimum Grade of D
OR Masters Level PERS 503 Minimum Grade of D
Yan Koşul :
PERS 550D