Facebook
PERS 520 Temel Düzeyde Farsça II Select Term:
Bu ders PERS 110' un devamı niteliğinde olup öğrencilerin Başlangıç düzeyinde etkin iletişim için gerekli olan dil ve becerileri edinerek iletişim kurma süreçleri konusunda bilgi sahibi olmalarını hedefler. Bu seviyeye devam eden öğrenciler tercihler, günlük faaliyet ve programlar, iş hayatı, spor, alışveriş, sosyal faaliyetler, kutlamalar ve kişisel ilişkiler gibi konularda öğrendikleri gramer ve sözcük bilgisi çerçevesinde kendilerini ifade etmeyi öğrenirler. Bunun yanı sıra karşılaştırma yapmayı ve iç dünyaları, duygu, düşünce, deneyim ve gelecekteki planları hakkında basit tümce yapılarını kullanarak kendilerini ifade ederler. Buna ilave olarak, öğrenciler İranlı bilim adamları hakkında, ayrıca Iran kültürü ile Türk ve diğer Batı kültürleri arasındaki etkileşim hakkında da bilgi sahibi olacaklardır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul :
( Doctorate PERS 510 Minimum Grade of D
OR Masters Level PERS 510 Minimum Grade of D )
OR ( Doctorate PERS 501 Minimum Grade of D
OR Masters Level PERS 501 Minimum Grade of D )
Yan Koşul :
PERS 520D