Facebook
ORG 902 Örgütsel Davranış ve Liderlik
Örgütsel Davranış, kurumlardaki insan davranışlarını -neden, nasıl düşündüklerini, hissettiklerini ve davranış biçimlerini-inceleyen bir derstir. İncelenecek konular arasında motivasyon, karar verme, liderlik, kurumsal kültür, iletişim, örgütsel uyuşmazlık, güç ve pazarlık, takım süreçleri, örgütsel değişim, yapı ve değişim yer alır. Ders vaka analizleri, grup projeleri ve deneysel eksersizlerle zenginleştirilmiştir.
SU Kredi : 2
AKTS Kredi : 5
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -