Ana içeriğe atla
TR EN
ORG 625 Kültürlerarası Örgütsel Psikoloji
Bu ders özellikle örgütsel davranışa etkisi itibarıyla kültürlerarası psikoloji konusunu incelemektedir. Dersin amacı genel olarak Kuzey Amerika'da geliştirilen örgüt teorilerinin kültürel varsayımlarını sorgulamaktır. Bu temel amaçla ilgili olarak ikincil bir amaç da öğrencilerin örgütlerin ve üyelerinin içinde bulunduğu ortamların farklılıkları ve bu farklılıkları sistematik olarak açıklama amacındaki perspektifler konusunda farkındalıklarını artırmaktır. Derste kültür kavramı, kültürü davranışa bağlayan kuramlar, kültürlerarası araştırmalarda yöntem, ve kültürlerarası farklılıkları inceleyen araştırmalar işlenecektir. Kültürün bilişsel, duygusal ve motivasyonel süreçlere etkisi ve bunun mikro örgüt konuları açısından sonuçlarına odaklanılacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -