Facebook
ORG 615 İnsan Kaynakları Yönetimi Select Term:
Bu ders öğrencilerin İnsan Kaynakları (IK) alanındaki akademik yazını tanımasını hedeflemektedir. Dersin içeriği İK alanının akademik olarak tarihsel gelişiminin yanı sıra iş analizi, eleman seçme, performans değerlendirme, ödüllendirme, eğitim ve geliştirme, çalışan sağlığı ve stres ve endüstriyel ilişkileri kapsamaktadır. Ayrıca, İK akademisyenleri ve pratisyenleri arasındaki iletişim, stratejik İK ve yüksek bağlılık modelleri gibi güncel konular da tartışılmaktadır. Ders üç modül olarak tasarlanmıştır. Birinci modülde İK fonksiyonları ile örgütsel strateji ve performans arasındaki ilişki incelenmektedir. İkinci modülde, spesifik İK fonksiyonları üzerine yapılmış araştırmaları değerlendirilmektedir. Üçüncü ve son modülde çalışan sağlığı ve endüstriyel ilişkiler konuları kapsanmaktadır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -