Facebook
ORG 614 Sosyal Kuram Select Term:
Bu ders sosyal kuramdaki çağdaş tartışmaları eylem/yapı kavramsal çerçevesine bağlı kalarak ele almaktadır. Dersin ilk bölümünde, sosyal bilimde yöntemsel ve felsefi tartışmalara yoğunlaşılmakta ve toplumsal gerçekliğin bilgisiyle yöntemsel ve felsefi varsayımlar arasındaki ilişki irdelenmektedir. İkinci bölümde, toplumsal eylem ve öznelliğin sosyal teorideki önemini belirleyebilmek amacıyla, makrososyolojik teorinin temelini oluşturan mikrososyolojik kuramsal çerçevelere odaklanılmaktadır. Üçüncü bölüm deyse, yapısalcılık ve post-yapısalcılık paradigmalarından hareketle toplumsal gerçekliğin özneden bağımsız varlığı yani yapısal niteliği incelenmektedir. Son olarak da eylem -yapı bireşimi arayışına yönelmiş önde gelen sosyal kuramcıların çalışmalarından seçilen örneklerle, günümüz dünyasında sosyal kuramın yöneldiği araştırma programları üzerinde durulmaktadır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -