Ana içeriğe atla
TR EN
ORG 613 Örgüt Kuramı
Bu dersin temel amacı örgütler ve yönetim konularına değişik bakış açılarının tartışılmasını sağlamaktır. Dersin ilk kısmı örgüt incelemelerinin sorunsalları ve ilgi alanlarını açıklamaya ayrılmıştır. Bu çerçevede örgütlerin çevreleriyle ilişkileri, örgütsel amaçlar ve etkinliki, teknoloji, örgütlerde güç ve denetim, örgütsel yapıların oluşumu ve türleri gibi konular ele alınır. Dersin ikinci kısmındaysa örgüt incelemerindeki farklı yaklaşımlar ve araştırma programları incelenmektedir. Üzerinde durulan başlıca yaklaşımlar bilimsel yönetim, beşeri ilişkiler, yapısal-durumsallık kuramı gibi daha eski olanlar yanında kaynak bağımlılığı, kurumsalcı düşünce, örgütsel ekoloji ve kurumsalcı iktisat temelli bakış açılarıdır. Son olarak da yine yakın zamanlarda yönetim yazınına giren ve alternatif bakış açıları sunan yorumsalcı, eleştirel ve postmodern yaklaşımlar tartışılmaktadır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -