Ana içeriğe atla
TR EN
ORG 612 Örgütsel Davranış
Bu dersin amacı örgütsel davranış alanının inceleme konularını tanıtmak, bu konularda yapılmış önemli çalışmaların katkı ve kısıtlarını değerlendirmek ve alanın gelecekteki yönelimleri üzerinde tartışma olanağı sağlamaktır. Dersin kapsamında zeka ve kişilik teorileri gibi bireysel farklılıklar, motivasyon teorileri, iş tatmini, örgütsel bağlılık gibi tutumlar, psikolojik sözleşme ve güven gibi konuların birey davranışına etkileri incelenmektedir. Bu konuların yanı sıra grup süreçleri, liderlik ve örgüt kültürü gibi konular da tartışılmakta, bu değişken ve süreçlerin vatandaşlık davranışları, performans, işten ayrılma gibi sonuçlarla ilişkisini tartışan akademik yazın değerlendirilmektedir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -