Facebook
ORG 601 Örgütsel İktisat
Bu ders örgütlere iktisadi bakış açısı üzerine odaklanmaktadır. Ders mikro ekonomi ve oyun teorisiyle başlayarak ekonomik analizin temel araçlarını ortaya koymakta, bu girişin akabinde işlem maliyetleri ve asil- vekil teorileri üzerinde odaklanmaktadır. Dersin içeriğinde öne çıkan bu iki önemli araştırma programının yanısıra endüstri yapıları ve örgütlere kaynak-temelli bakış açıları incelenmektedir.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 12
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -