Facebook
ORG 601 Örgütsel İktisat Select Term:
Bu ders örgütlere iktisadi bakış açısı üzerine odaklanmaktadır. Ders mikro ekonomi ve oyun teorisiyle başlayarak ekonomik analizin temel araçlarını ortaya koymakta, bu girişin akabinde işlem maliyetleri ve asil- vekil teorileri üzerinde odaklanmaktadır. Dersin içeriğinde öne çıkan bu iki önemli araştırma programının yanısıra endüstri yapıları ve örgütlere kaynak-temelli bakış açıları incelenmektedir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -