Facebook
ORG 551 Örgüt Teorisi Select Term:
Örgütsel biçimlerin ve yönetim ve örgütler hakkındaki bakış açılarının tarihsel gelişimi, örgütsel amaçlar ve sonuçlar; örgütlerin dışsal ortamları; örgütlerin temel öğeleri: strateji, teknoloji, yapı ve kültür; önemli örgütsel süreçler: karar alma, anlaşmazlıklar, güç ve kontrol; yeni gelişen örgütsel biçimler ve örgütlenme konusundaki yeni bakış açıları.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 10
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -