Facebook
ORG 521 Strateji Uygulaması ve Örgüt Tasarımı
Bu derste öğrenciler örgüt tasarımının başlıca araçlarını (yapı, kültür, insan kaynakları sistemleri ...) tanımlamayı ve bunların şirket amaçlarına ulaşmak için nasıl kullanılabileceğini öğrenirler. Company Action Project takımları bu derste öğrendikleri doğrultusunda birlikte çalıştıkları şirketin tasarımı üzerine bir rapor yazarlar.
SU Kredi : 1,5
AKTS Kredi : 3
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -