Facebook
ORG 521 Strateji Uygulaması ve Örgüt Tasarımı Select Term:
Bu derste öğrenciler örgüt tasarımının başlıca araçlarını (yapı, kültür, insan kaynakları sistemleri ...) tanımlamayı ve bunların şirket amaçlarına ulaşmak için nasıl kullanılabileceğini öğrenirler. Company Action Project takımları bu derste öğrendikleri doğrultusunda birlikte çalıştıkları şirketin tasarımı üzerine bir rapor yazarlar.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -