Facebook
Kurumsal Davranış, kurumlardaki insan davranışlarını -neden ,nasıl düşündüklerini, hissettiklerini ve davranış biçimlerini-inceleyen bir derstir. Bu alan, sosyal bilimlerden bir çok konu içermekle beraber, motivasyon, karar verme, liderlik, kurumsal kültür, iletişim, kurumsal uyuşmazlık, güç ve devretme, takım süreçleri, kurumsal değişim, yapı ve değişim konuları ile de sınırlı kalmamaktadır. Kurumsal davranış, sosyal bilimin çalışan bir yöneticiye katkısı olacağı ve etkili bir yönetici olmanın kendi farkındalığının ve yönetimsel yeti portföyünün arttırılması gerektiği varsayımına dayanır.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 6
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -