Facebook
OPIM 904 Tedarik Zinciri Yönetimi Select Term:
Tedarik zinciri tedarikçilerden, üreticiler ve müşterilere kadar bir mal ve/veya hizmet üretiminde yer alan tüm ortaklıkları kapsar. Tedarik zinciri yönetimi ilgili ortaklar arasındaki koordinasyonun önemine işaret eder. Bu ders başarılı tedarik zinciri yönetimi için gerekli olan kavram ve yöntemleri konu alır. Talep tahmini, üretim ve envanter planlaması, satın alma ve dağıtım kapsanılan konular arasındadır. Ayrıca ortaklar arasındaki koordinasyonun önemini vurgulayan vaka çalışmaları ve simülasyonlar yapılır.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 4.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -