Facebook
OPIM 902 İşletme Operasyonları Yönetimi Select Term:
İşletme operasyonları yönetimi, işletmelerde mal ve hizmetlerin geliştirilme, üretim, ve dağıtım süreçleri ile ilgilenir. Amaç işletme operasyonları ile ilgili süreçlerin anlaşılması ve bu alanda ortaya çıkan karar problemleri için etkin çözümlerin geliştirilmesidir. Bu ders kapsamında, operasyon stratejisi, süreç analizi, kalite yönetimi, kapasite ve tedarik zinciri yönetimi gibi konular üzerinde durulur. İlgili karar problemlerinin formülasyon ve çözümünde kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin yanı sıra imalat ve hizmet sektörlerin operasyonel benzerlikleri ve farklılıkları etkileri tartışılır. Küresel rekabet koşullarındaki gelişmeler ile bu gelişmelerin geleneksel ve işletme operasyonları üzerindeki etkileri de konuşulur.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 9.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -