Facebook
OPIM 623 İşletme Operasyonları Yönetiminde Ampirik Yöntemler Select Term:
Bu derste, ampirik teori geliştirme ve teori sınamanın temel ilkeleri işletme operasyonları yönetimi çerçevesinde tartışılır. Örgüt çalışmaları gibi farklı yönetim disiplinlerinde ve ekonomi gibi diğer disiplinlerde sunulan teorilerden yararlanma ve bu teorilerin işletme operasyonları yönetimi ile ilgili meseleleri tarif etme, açıklama, ve öngörme olanakları üzerinde durulur. Vaka analizi, anket, arşiv çalışmaları gibi ampirik araştırma teknikleri literatürden alınan örnekler temelinde çalışılır. (Öncesinden Araştırma Yöntemleri, Olasılık ve İstatistik bilinmesi tavsiye edilir)
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -