Facebook
OPIM 617 Ayrık Olay Benzetim Modellemesi Select Term:
Bu dersin amacı ayrık olay bazlı benzetim modellemesinin temel prensiplerini ve uygulamalarını tanıtmaktır. Benzetim modellemesi kavramları ve ayrık olay bazlı benzetim modelleri geliştirmenin teknikleri, benzetim yazılım dillerinin organizasyonu ve kapsamlı bir benzetim yazılımı olan Arena ile modelleme öğrenilir. Benzetim modellemesinde istatistiksel analiz, veri analizi, rassal değişken yaratma, çıktı analizi ve varyans düşürme teknikleri içerilen diğer konular arasındadır. (Öncesinde Olasılık ve İstatistik bilinmesi tavsiye edilir)
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -