Facebook
OPIM 616 Tamsayılı ve Kombinatoryal Eniyileme
Bu ders Matematiksel Programlama dersinin devamı niteliğindedir ve çokterimli zamanda çözülemeyen ve/veya çözüm kümesi ayrık olan karmaşık problemlerin modellemesi ve çözüm tekniklerini içerir. Derste işlenecek konular; model geliştirme, dal-sınır yöntemleri, Gomory`nin yöntemi ve dal-kesi gibi kesen düzlem yöntemleri, Lagrangian yöntemi gibi gevşetme yöntemleri, hesaplama karmaşıklığı gibi yöntemleri içerir. (Öncesinde Matematiksel Programlama bilinmesi tavsiye edilir)
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 12
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -