Facebook
OPIM 614 Tedarik Zinciri Planlama ve Yönetimi Modelleri Select Term:
Bu ders tedarik zinciri yönetiminin kavram ve modellerini tanıtır. Öğrencilerin, örgütsel sınırların dışına çıkarak, tedarik zinciri üzerinde yer alan tüm tarafların dikkate alındığı koordinasyon stratejilerin önemini kavramaları amaçlanır. Karar problemlerinde ortaya çıkan temel denge noktalarını ve hedefleri modellemeye yönelik matematiksel araç ve teknikler tanıtılır. Tedarik zinciri dinamikleri (kamçı etkisi), tedarik zinciri tasarımı (esneklik, erteleme), tedarik zinciri planlaması (yerleşim ve dağıtım), ve tedarik zinciri koordinasyonu (kontratlar, bilgi paylaşımı ve teşvikler, talep tahmini) tartışılan konular arasındadır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -