Facebook
OPIM 611 Matematiksel Proglamlama
Bu ders matematiksel programlama teori ve tekniklerini içerir. Doğrusal programlama ve ilgili konular, tam sayı programlama ve şebeke analizi üzerinde durulan temel konulardır. Amaç, gerçek hayatta ortaya çıkan sorunlara yönelik matematiksel modellerin geliştirilmesi ve bunların çözüm ve uygulamalarında etkin yöntemlerin oluşturulması için gerekli kuramsal altyapıyı sağlamaktır.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 12
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -