Facebook
OPIM 552 Matematiksel Proglamlama Select Term:
Bu ders matematiksel programlama teori ve tekniklerini içerir. Doğrusal programlama ve ilgili konular, tam sayı programlama ve şebeke analizi üzerinde durulan temel konulardır. Amaç, gerçek hayatta ortaya çıkan sorunlara yönelik matematiksel modellerin geliştirilmesi ve bunların çözüm ve uygulamalarında etkin yöntemlerin oluşturulması için gerekli kuramsal altyapıyı sağlamaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -