Facebook
OPIM 533 Stratejik Pazarlama Zekası Select Term:
Pazarlama Zekası bir şirketle ilgili Pazar fırsatlarını belirlemek için verilerin toplanması ve toplanan verileri analiz ederek sağlıklı karar vermek şeklinde tanımlanabilir. Bu ders, işletmelerde karşılaşılan çeşitli pazarlama zekası problemlerinin, pazarlama verileri ve problem-çözüm yaklaşımı kullanılarak çözümlenmesini içerir. Derste, değişik pazarlama performans metrikleri, konjoint analizi, müşteri kümelemesi ve hedeflenmesi, müşteri yaşam süresi değerinin hesaplanması, ürün difüzyon modelleri gibi problemleri vakıa incelemesi şeklinde işlenir. Ders aynı zamanda öğrencilerin analitik becerilerini ve Excel kullanım becerilerini geliştirmeyi de amaçlamaktadır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -