Facebook
OPIM 524 İş Süreçlerinin Analiz ve Tasarımı Select Term:
Bu ders OPIM 501 dersinde sunulan süreç modellemesi ve analizi kavram ve araçlarının daha detaylı olarak çalışılmasını amaçlar. Konu ile ilgili kısa bir tekrardan sonra öğrenciler bilgisayar destekli süreç modellemesi ve analizi üzerinde çalışmaya başlar. Karmaşık ve gerçek hayat ortamlarının iş süreçlerinin analizi için olay bazlı simulasyon modellemesi kavramları ve araçları öğretilir. Bu modellemenin temeli olan istatistiksel girdi ve çıktı analizi üzerinde de durulur.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -