Facebook
OPIM 502 Bilgi Sistemleri Select Term:
Yöneticinin bilgisel rolünün önemli bir kısmını veri toplamak, işlemek, ve yaymak oluşturur. Yöneticinin bu rolü, örgüt içinde kararların mümkün olduğu kadar yararlı, isabetli, ve zamanında olmasını sağlar. Bu anlamda, aslında her yönetici ayni zamanda bir bilgi yöneticisidir. Bu dersin içeriğini oluşturan konulardan bazıları şunlardır: bilgi işlem teknolojisi, bilgi sistemlerinin tasarımı, örgütlenmesi ve uygulanması, bilgi işlem sistemlerinin işbirliği ve rekabet açısından yönetsel boyutları, e-iş ve e-ticaret. Dersin temel amacı, bilgi işlemin yönetim etkinliği ve verimliliği açısından işlenmesidir.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -