Facebook
NT 546 İleri Malzeme Karakterizasyon Select Term:
Seçmeli bu ders öğrencilere ileri malzeme karakterizasyon tekniklerini ve bu kapsamda çalışma prensiplerini, cihazları ve örnekler üzerinden uygulama alanlarını öğretecektir. Bu derste işlenecek tekniklerden bazıları odaklanmış yükün demeti, nükleer manyetik rezonans ve raman spektroskopisidir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -