Facebook
NT 512 Nanomalzemelerin Enerji Uygulamaları
Bu ders kapsamında çeşitli nanomalzemelerin enerji üretimi, enerji depolama ve enerji çevrim sistemlerindeki kullanımları konuları açıklanmaktadır. Ayrıca, temel malzeme özellikleri, eletrokimya ve farklı enerji sistemleri arasındaki bağlantılar üzerinde durulmaktadır. Bu derste, hem elektrokimya, yakıt pilleri, bataryalar, kapasitörler, nanosistemler ile enerji depolama ve çevrimi, yakıt pilleri, mikroakışkanlar ve yapay kaslar konuları hakkında temel bilgiler verilmekte, hem de nanomalzemelerin bu sistemlerdeki uygulamaları gösterilmektedir
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 6
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -