Facebook
NT 508 Nanoteknolojide Kaplama ve Sentez Yöntemleri Select Term:
Bu ders çeşitli nanomalzemelerin sentezi ile nano-yapılı veya nano-ölçekteki kaplamaların hazırlanması için kullanılan kimyasal işlemleri kapsamaktadır. Ders kapsamında inorganik nanoparçacıklar, metal oksit nanoparçacıkları, karbon nanomalzemeler, nano-gözenekli yapılar, biyo-esinlenmiş nanomalzemeler, polimerik nanomalzemeler ve kuantum noktacıkları gibi çeşitli nanomalzelerin sentezi için kullanılan farklı kimyasal sentez metodları detaylı biçimde incelenecektir. Ayrıca, nano-yapılı veya nano ölçekli kaplamalar elde edilebilmesi kullanılan tabaka-tabaka ince film kaplama ve Langmuir–Blodgett yöntemi ile kimyasal buhar, fiziksel buhar ve atomik katman biriktirme gibi çeşitli biriktirme yöntemleri üzerinde durulacaktır. Son olarak ise öğrenciler laboratuvarda seçilmiş bazı nanoparçacıkların sentezine katılarak Pratik deneyim kazanacaklardır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -