Facebook
NT 504 Nanoteknolojinin Ekonomi, Politika ve Etiği Select Term:
Nanoteknoloji sadece teknik bir konu değildir, aynı zamanda ekonomik, politik ve etik boyutları da olan bir konudur. Bu modül nanoteknoloji konusunda çok boyutlu bir perspektif sağlamayı hedeflemektedir. Modül 3 bölüm olarak tasarlanmıştır; (1) nanoteknolojinin kullanıcı pazarında ticarileştirilmesi, (2) sağlık, güvenlik ve çevresel etkileri, ve (3) nanoteknoloji konusundaki ulusal politikalar. Belli gelişmiş (ABD, İngiltere, Almanya, Japonya, Güney Kore vs.) ve gelişmekte olan (Çin, Hindistan, İsrail, İran vs.) ülkelerin ulusal nanoteknoloji politikaları, bütün bir sistem ve onun aktörleri, stratejik odak alanları, yönetişim mekanizması, arayüz kurumlar, Ar-Ge destek politikaları, ulusal bütçedeki payı, ticarileşme stratejileri ve SGÇ etkileri gibi farklı boyutlarda incelenecektir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -