Facebook
NT 501 Nanobilimin Temel Prensipleri Select Term:
Nanoboyutta ölçekleme kanunları, atomik yapılar, sıfır, bir ve iki boyutlu malzemeler ve enerji bant aralıkları. Nanotermodinamik, küçük sistem termodinamikleri - Hill teorisi, dalgalanmalar, brown hareketi ve difüzyon denklemi. Nanoboyutta bağlanma, elektrostatik kuvvetler, parçacıklararası kuvvetler - koloidler, hidrojen bağı, Van der Waals etkileşimleri ve hidrofobik etki. Nanoelektronik, nanoyapılarda elektronler ve quantum etkileri, moleküler elektronik. Nanooptik, ışığın madde ile etkileşimi ve quantum noktalar. Nanomanyetizma ve nanomanyetik sistemlerin özellikleri. Nanoboyutta mekanik, gerilim alanlar, yüzey enerjisi, sıvı hal ve kılcallık. Yüzey ve arayüzey etkileri, dokulu yüzeylerde ıslanma, adezyon ve sürtünme, VdW kuvvetleri. Öztoplanma, misel özellikleri ve çok moleküllü yapılar.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -