Facebook
NS 566 Biyofizik: Moleküller ve Sistemler Select Term:
Hücre ve organizmaları kendi kendilerine çoğalan, organize olan ve kendi kendilerini kontrol eden sistemler olarak düşünebiliriz. Bu sistemlerin işlevlerini düzenli bir şekilde yürütebilmeleri birbirini izleyen makromolekül etkileşmelerin pürüzsüz ilerlemesine bağlıdır. Bu ders biyolojik moleküllerin davranışları ve etkileşmeleri üzerine yoğunlaşarak moleküler düzeyde geliştiren kavramların sistem seviyesine nasıl uygulanabileceğini incelemek üzere tasarlanmıştır. Konular iki ana başlık altında toplanabilir: moleküler biyofiziğe giriş ve bazı özgün canlı işlevlerine moleküler biyofizik prensiplerinin uygulanması. Moleküler biyofiziğe giriş makromoleküllerin oluşumlarında ve etkileşmelerinde rol oynayan kuvvetlerin incelenmesi, etkileşme kinetiği, moleküler taşıma süreçleri ve enerji üretimi ve korunumu konularını içerir. Moleküler düzeyde geliştirilen kavramlar canlı sistemlerde hareket ve görme işlevlerinin analizine uygulanacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 10.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -