Facebook
NS 502 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi II Select Term:
Bu ders tüm programlarda kayıtlı yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasından NS 102 -Doğa Bilimleri dersine asistanlık yapanlar içindir. NS 502 öğrencileri NS 102 derslerine devam eder, NS 102 problem/tartışma saatlerinde ve laboratuar saatlerinde öğretim yapar ve haftada bir saat öğretim üyeleri ile NS 502 tartışma saatine katılırlar. Bu tartışma saatlerinde bir sonraki haftanın NS 102 konuları, bazan NS 102 den daha ileri düzeyde, konuyla ilgili bilim- teknoloji tarihi ve bilim felsefesini de kapsayarak ele alınır. Verilecek ödevler, problem çözümleri, yapılacak deneyler ele alınır. Bu ders ile öğretim görevlisi asistanların öğretim ve iletişim becerilerini geliştirmeleri amaçlanır. NS 102 dersinin özet içeriği: Elektronların atomlardaki yerleşimi ve peryodik özellikler; kimyasal bağlar; sıvılar, katılar ve çözeltiler; kimyasal kinetik; kimyasal denge; termokimya ve termodinamik. Canlıların orijini, organizasyonu ve yapı taşları, genetik bilgi akışı, canlılardaki kimasal reaksiyonların temel prensipleri ve enerji üretimi, biyoinformatik, evrim ve ekoloji.
SU Kredi : 1.000
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -