Facebook
NS 501 Doğa Bilimlerinin Temel Kavramları ve Eğitimi Select Term:
Klasik fiziğin temel kavramları: hareket, denge ve lineer sistemlerosilasyonlar, kütleçekimi, elektromanyetizm, termodinamik. Temel kuantum kavramları: hidrojen atomunun Bohr modeli, belirsizlik ilkesi ve bu ilkenin maddenin yapısını belirlemede ve teknolojik uygulamalardaki rolü, Pauli prensibi ve atom yapısı. NS 101'in matematik düzeyi: temel türev ve integral hesabı, trigonometrik ve üssel fonksiyonlar.
SU Kredi : 1.000
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -