Facebook
Bu ders öğrencinin seçtiği alanda önereceği ve savunacağı Doktora Tezine yönelik araştırma çalışmalarını kapsar.
SU Kredi : 0
AKTS Kredi : 150
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -