Facebook
MRES 610 Mesleki Gelişim Seminerleri II Select Term:
Bir öğretim üyesi ya da grubu tarafından koordine edilen bu haftalık seminerlere tüm doktora öğrencilerinin aktif katılımı beklenmektedir. Amaç öğrencinin yönetim alanındaki araştırma gelenekleriyle tanışmasını ve akademik hayata hazırlığını sağlamaktır. Bu çerçevede yürütülen seminerler öğretim üyelerinin ve misafir konuşmacıların araştırmalarını sundukları ve doktora öğrencilerinin çalışma ve deneyimlerini paylaştıkları bir ortamdır. Akademik gelişime yönelik olarak da hakemli akademik dergilerde makale yayınlama süreci ve öğretim görevine hazırlık gibi konular da bu seminerler kapsamında tartışılır.
SU Kredi : 0.000
AKTS Kredi : 5.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -