Facebook
MRES 609 Mesleki Gelişim Seminerleri I Select Term:
Bir öğretim üyesi ya da grubu tarafından koordine edilen bu haftalık seminerlere tüm doktora öğrencilerinin aktif katılımı beklenmektedir. Amaç öğrencinin yönetim alanındaki araştırma gelenekleriyle tanışmasını ve akademik hayata hazırlığını sağlamaktır. Bu çerçevede yürütülen seminerler öğretim üyelerinin ve misafir konuşmacıların araştırmalarını sundukları ve doktora öğrencilerinin çalışma ve deneyimlerini paylaştıkları bir ortamdır. Akademik gelişime yönelik olarak da hakemli akademik dergilerde makale yayınlama süreci ve öğretim görevine hazırlık gibi konular da bu seminerler kapsamında tartışılır.
SU Kredi : 0
AKTS Kredi : 5
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -