Facebook
MRES 603 Olasılık ve İstatistik Select Term:
Bu ders olasılık teorisi ve istatistiksel yöntemler üzerine temel konuları kapsamaktadır. Dersin ilk kısmında, rassal değişkenler, dağılım fonksiyonları, çok kullanılan kesikli ve sürekli olasılık dağılımları, koşullu olasılıklar ve dağılımları, ve beklenen değerler işlenir. Bunun ardından Merkezi Limit Teoremi ve Büyük Sayılar Yasası gibi temel teoremler anlatılır. Dersin ikinci yarısında ise istatistik ilkeleri ve istatistiksel yöntemlerin değişik alanlarda uygulanması konuları işlenir. Bunların arasında örnekleme dağılımları, nokta ve aralık tahminleri, güven aralıkları, hipotez testleri, parametrik ve parametrik olmayan testler, varyans analizi ve doğrusal regresyon gibi konular yer alır. (Öncesinde Calculus bilinmesi tavsiye edilir)
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -