Facebook
MRES 602 Çok Değişkenli İstatistiksel Yöntemler Select Term:
Bu ders sosyal bilimlerde kullanılmakta olan çok değişkenli istatistiksel analiz tekniklerini içermektedir. Öğrenci için amaç, farklı istatistiksel teknikleri ve bu teknikleri kullanan bilimsel çalışmaları anlama ve değerlendirebilme, bir veri setine uygun analiz tekniklerini uygulayabilme ve istatistik bilgisayar programlarının çıktılarını doğru olarak yorumlayabilme yeteneğini geliştirmektir. Bu derste çok değişkenli varyans ve regresyon analizleri yanında ana bileşenler, faktör analizi, kanonik korelasyon gibi kovaryans analizleri ve ayırıcı analiz, kümeleme ve çokboyutlu ölçeklendirme gibi sınıflandırma ve gruplandırma teknikleri üzerinde durulmaktadır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -