Facebook
MRES 601 Yönetim ve Organizasyon Alanında Araştırma Yöntemleri Select Term:
Doğa bilimi yaklaşımını benimseyen yönetim ve organizasyon araştırmacılarının kullanabileceği çeşitli araştırma yöntemlerini kapsayan bu ders, örgütsel çalışmalarda araştırmaya giriş niteliği taşımaktadır. Öğrencilere, araştırma sorusunu belirleme, öngörülen hipotezleri sınayacak araştırmayı tasarlama, değişkenleri gözlemleme ve ölçme, değişkenler arasında gözlenen ilişkileri analiz etme ve bu ilişkilere dayanarak araştırma sorusuna yönelik sonuçlara varma süreçlerini anlatmayı hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda araştırmanın geçerliliğine tehdit oluşturabilecek unsurlar, araştırma bağlamı ve örneklemi ile ilgili kararlar, güvenilirlik, geçerlilik gibi ölçümle ilgili sorunlar, çeşitli görgül veri toplama ve analiz yöntemleri, araştırma ve yayın etiği konuları ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -