Facebook
MRES 600 Araştırma Yöntemleri Select Term:
Bu ders araştırma tasarımı ve analizine yöneliktir. Öğrenciler veri toplama, analiz etme ve yorumlama tekniklerini öğrenirler. Bu teknikler arasında sınıfta ve sahada yapılan deneyler, simülasyonlar, saha araştırması ve örneklem yaklaşımları, arşiv araştırması ve etnografik dosyalama çalışması sayılabilir. Olasılık teorisi ve istatistiksel analize girişi de içeren niteliksel ve niceliksel teknikler de ele alınır. Öğrenciler aynı zamanda SPSS ve çeşitli niceliksel bilgisayar programları ile çalışma yaparlar.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 6
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -