Facebook
MRES 505 Nitel Araştırma Yöntemleri Select Term:
Bu ders sosyal bilimler ve örgüt incelemelerindeki nitel araştırma geleneğine dayanmaktadır. Dersin ilk kısmında nitel araştırmaların düşünsel kökleri ve günümüzdeki çerçevesiyle nicel ve nitel araştırma yaklaşımları arasında süregelen tartışmalar incelenmektedir. Bu çerçevede nitel çalışmaların özellikleri, kuram geliştirme ve sınamayla ilişkisi ve başlıca türleri ele alınmaktadır Dersin ikinci kısmındaysa nitel araştırmaların tasarımı ve analiz yöntemlerine geçilmektedir. Bu doğrultuda mülakat, gözlem, odak gruplar ve metin analizi gibi yöntemler uygulamalı olarak incelenmektedir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -