Facebook
MRES 503 Yönetim ve Organizasyon Alanında Araştırma Yöntemleri Select Term:
Yönetim ve Organizasyon Alanında Araştırma Yöntemleri Doğa bilimi yaklaşımını benimseyen yönetim ve organizasyon araştırmacılarının kullanabileceği çeşitli araştırma yöntemlerini kapsayan bu ders, örgütsel çalışmalarda araştırmaya giriş niteliği taşımaktadır.Öğrencilere, araştırma sorusunu belirleme, öngörülen hipotezleri sınayacak araştırmayı tasarlama, değişkenleri gözlemleme ve ölçme, değişkenler arasında gözlenen ilişkileri analiz etme ve bu ilişkilere dayanarak araştırma sorusuna yönelik sonuçlara varma süreçlerini anlatmayı hedeflemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda güvenilirlik, geçerlilik gibi ölçümle ilgili sorunlar, araştırmanın geçerliliğine tehdit oluşturabilecek unsurlar, araştırma örneklemi ile ilgili kararlar, çeşitli görgül araştırma stratejilerinin üstün ve zayıf yönleri gibi konular ayrıntılı bir şekilde incelenmektedir. Dersin içeriğini desteklemek adına yönetim ve organizasyon konularındaki araştırma örnekleri de eleştirel bir gözle incelenmekte, dersin sonunda öğrencilerin bu alanda bir araştırma önerisi geliştirmeleri beklenmektedir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 12.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -