Facebook
MKTG 957 Fiyatlandırma ve Ciro Yönetimi Select Term:
Fiyatlandırma şirketlerin ciro ve karlarının etkileyebilecekleri en güçlü kaldıraçlardan biridir. Aynı zamana en az anlaşılanıdır. Ciro Yönetimi (CY) fiyatlandırma üzerinden kar en iyilenmesi yöntemidir. Bu dersin amaçları dinamik fiyatlandırma ve ciro yönetimi uygulama fırsatlarını görebilmeyi; belirli bir sektör veya iş için karlı bir şekilde uygulanabilirliğini teşhis etmeyi; CY prensiplerini uygulamak için gerekli taktik araç ve yaklaşımları; farklı sektörlerde karar desteği sağlamayı ve çeşitli sektörlerdeki uygulama örneklerini öğretmektir.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 4.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -