Facebook
MKTG 957 Fiyatlandırma ve Ciro Yönetimi
Fiyatlandırma şirketlerin ciro ve karlarının etkileyebilecekleri en güçlü kaldıraçlardan biridir. Aynı zamana en az anlaşılanıdır. Ciro Yönetimi (CY) fiyatlandırma üzerinden kar en iyilenmesi yöntemidir. Bu dersin amaçları dinamik fiyatlandırma ve ciro yönetimi uygulama fırsatlarını görebilmeyi; belirli bir sektör veya iş için karlı bir şekilde uygulanabilirliğini teşhis etmeyi; CY prensiplerini uygulamak için gerekli taktik araç ve yaklaşımları; farklı sektörlerde karar desteği sağlamayı ve çeşitli sektörlerdeki uygulama örneklerini öğretmektir.
SU Kredi : 1,5
AKTS Kredi : 4
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -