Facebook
MKTG 905 Perakende Yönetimi Select Term:
Bu dersin amacı perakende yönetimini ve perakendecilik ile ilgili ana stratejik konularını vermektir. Bu kapsamda, perakendeciliğin başarı faktörleri, finansal bakış açıları gözetilerek ve mağaza yönetimi problemlerin stratejik bir bakış açısı ile incelenecektir. Bu derste ana konu olarak perakende stratejisi, mağaza yönetimi ve ürün portföyü yönetimi işlenecektir.
SU Kredi : 1,5
AKTS Kredi : 3
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -