Facebook
MKTG 901 Pazarlama Yönetimi Select Term:
Şirketlerin yenilikçi ve verimli becerilerini müşteri ihtiyaçları, rekabet ve şirket hedefleri doğrultusunda ürün ve hizmetlere dönüştürmesinde kullanılan pazarlama kavram ve yöntemleri tartışılır. Pazar analizi, pazarlama stratejisi geliştirme ve uygulama tasarımında bu kavram ve metotların gerçek hayatta pazarlama planı oluşturulmasında uygulaması yapılır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 9.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -