Facebook
MKTG 826 Dijital Çağda Tüketici Davranışları Select Term:
Tüketici davranışı tüketicilerin ürün ve hizmetlere ve bunların pazarlanış şekillerine yönelik tepki ve davranışlarının incelenmesidir. Mobil ve dijital araçların kullanılması ve perakendecilerin buna eşlik eden tepkileri pazarlama ortamını değiştirmekte. Tüketicilerini gerçekten iyi anlayan yöneticiler, firmalarına korunabilir rekabet avantajları yaratacak etkili ve verimli pazarlama stratejileri ve programları geliştirebilirler Bu ders tüketicilerin ürün ve hizmetlerle ilgili bilgileri nasıl elde ettikleri, hatırladıkları ve kullandıkları, offline ve online karar verme süreçleri ve bu ve diğer tüketici davranışı kavramlarının yöneticiler tarafından etkili strateji ve uygulamaları geliştirmek için nasıl kullanılabileceği üzerine odaklanmak üzere tasarlanmıştır. Dersin yapısı anlatımlar , ders içi vaka tartışmaları ve ödevlerden oluşacaktır.
SU Kredi : 3.000
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -