Facebook
MKTG 809 Stratejik Pazarlamada Büyük Resim Select Term:
Stratejik Pazarlamada Büyük Resim Büyük Resim (Big Picture) yöntemi pazarlama kararlarının etkinliğini ve yatırımlarının verimini artırmak için strateji geliştirme ile uygulama kararlarını entegre eder. Hedef müşteri, ihtiyaçları, müşterinin algı değişimine bağlı davranış değişimi ve bu değişimin markaya finansal etkisi arasındaki ilişkiyi tanımlamayı sağlar. Bu derste stratejik pazarlama problemlerine kapsamlı, entegre ve analitik bir bakış açısı ile odaklanmayı sağlayan metodoloji öğretilir, simulasyon ve uygulamalı vaka çalışmaları ile farklı pazar dinamiklerinde uygulaması yapılır. Dersi başarıyla tamamlayan katılımcılar - Büyük resim yöntemini uygulayarak pazardaki fırsatları belirleyebilir ve markanın rekabetçiliğini değerlendirebilir - Stratejik tasarımdan uygulama kararlarına kadar entegre edilmiş bütünsel karar ve plan sunabilir
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 3.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -