Facebook
MKTG 529 Dijital Pazarlama Select Term:
Bu ders yeni dijital ekonominin gelişimi ile tüketicilerin ve şirketlerin bilgi iletişimi teknolojisini yaygın kullanmalarının geleneksel pazarları nasıl etkilediğini inceler. Internet iş modelleri, akımlar, stratejiler ve teknolojiler ders kapsamı içindedir.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 6
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -