Facebook
MKTG 528 Çevrimiçi İletişim ve Sosyal Medya Select Term:
Bu ders, online iletişim teorilerini ve uygulamalarını bir arada sunarken, katılımcıların etkin karar alma ve muhakeme yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemektedir ve aktif katılımı tercih eden öğrenciler için uygundur. Katılımcıların sosyal medya ve etki alanlarına odaklanmaya istekli olmaları tercih edilir. Bireyler bu dersle, dijital toplulukları yönetme konusundaki kişisel becerilerini geliştirecektir. Katılımcılar ayrıca, ikna edici bir dijital PR ve online itibar yönetimi kampanyasını nasıl hazırlayacaklarını, uygulayacaklarını ve yöneteceklerini öğrenecektir. Bu ders ayrıca, işine düşkün katılımcıların internet ve sosyal medya takip sistemlerini anlama ve sonuçlarını analiz etme becerisine kavuşmalarını hedeflemektedir. Derste dijital PR ve online itibar yönetimi yöntemleri; sistematik yaklaşımlar; sosyal medya kanallarını ve online iletişim fırsatlarını üretken bir şekilde kullanmak; ulaşılmak istenen amaçlardoğrultusunda gruplar oluşturmak ve yönetme öğrenilecektir.
SU Kredi : 1.500
AKTS Kredi : 6.000
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -