Facebook
MKTG 511 Bütünleşik Pazarlama İletişimi Select Term:
Bu ders öğrenciye entegre (bütünleşik) pazarlama iletişimi yönetiminin temel yönlerini sunar. Kapsanan konular arasında reklamcılık, satış promosyonu teknikleri, halkla ilişkiler, satın alma noktası iletişimi, etkileşimli pazarlama ve kişisel satış bulunmaktadır.
SU Kredi : 3
AKTS Kredi : 6
Ön Koşul : ( Masters Level MKTG 501 Minimum Grade of D )OR ( Doctorate MKTG 501 Minimum Grade of D )
Yan Koşul : -