Facebook
MGMT 999 Dönem Projesi Select Term:
Programı takip eden öğrenciler bir proje hazırlamakla yükümlüdürler. Projenin konusu ve içeriği öğrencinin ilgi ve birikimine göre belirlenir ve proje yöneticisi öğretim üyesi tarafından onaylanır. Projenin bitiminde öğrenci proje yöneticisi tarafından onaylanan bir sonuç raporu sunmakla yükümlüdür.
SU Kredi : 0
AKTS Kredi : 17
Ön Koşul : -
Yan Koşul : -